tirsdag 20. juli 2010

Forandringar

Dagen i går vart nytta til å rydde inne. Det var behov for det. Ting tørkar opp og det er straks mykje trivelegare å vere inne. Ser at vi har ein liten lekkasje ein plass i arka, trur eg veit kvar den kjem inn.
Pappa og Liv Berit kom på besøk i går via Svelgen. Dei hadde med seg Anita og ungane utover. Pappa var god hjelp når sperr på tilbygget skulle på. Denne jobben kom så langt at vi fekk på ein presenning som held vatnet ute, det er meldt store mengder nedbør neste døgn. Vi tek no ein kort ferie og reiser aust om vasskillet for å få litt farge på den kvite huda. Vi har fått litt farge i ansiktet men det må vere rust. Ute er det ikkje rydda endå men det kjem. Måndag er det jobb igjen og kort oppsumert for ferien er vi ikkje heilt i mål slik som planen var men ganske nær.
Biletet i dag viser ein trekantkile over døra som ikkje var der før, og under presenningen er alle sperra på plass.
Det andre biletet er ganske typisk for desse 4 vekene, ein hyttelogo med regn på :)
Framdrifta vidare er å legge shingel, legge sutak på "bislag"(tilbygget) , meir bandjern for å sikre mot vind samt bolte/skru saman element i andre etasje. Vi føler eit behov for å sikre ekstra, no er det mogeleg og billig.
Publisert av Leo

1 kommentar: