søndag 12. september 2010

Arbeidet viser litt igjen...
Som de ser på biletet er det no shingel på alle plassar der det skal vere shingel. Dagen i dag var forventa å bli ein våt opplevelse men neidå, solglimt, vindstille og berre ei regnbye. Regnbya vart endå til plassert i vår matpause. Hytta tek form med tak ferdig og kassar under raft på plass. I bilete manglar no eit pipe, det vil vere bokstaveleg tala kruna på verket. Kven veit kva vi får til denne veka. De får vente på neste biletet.
Arthur og eg har også hatt ein større standardheving på området rudnt hytta. Området bar preg av at det ikkje har vore rydda sidan vi hadde besøk for mange veker sidan.
Avfallet er sjølvsagt sortert og skal sjølvsagt leverast til ein mottakar med naudsynte sertifisering og ingen anmerkningar frå Fylkesmannen.
Området er sikra for stormen som kjem i morgon, stormen er vel eit haustteikn. Når vi er inne på hausteikn så opplevde vi i dag skot frå 3 himmelretningar, vest, nord og sør. Skal vi vurdere ut frå smila til jegarane som går og køyrer forbi er det gode dagar med forventa fangst.

Publisert av Leo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar