søndag 12. september 2010

Arbeidet viser litt igjen...
Som de ser på biletet er det no shingel på alle plassar der det skal vere shingel. Dagen i dag var forventa å bli ein våt opplevelse men neidå, solglimt, vindstille og berre ei regnbye. Regnbya vart endå til plassert i vår matpause. Hytta tek form med tak ferdig og kassar under raft på plass. I bilete manglar no eit pipe, det vil vere bokstaveleg tala kruna på verket. Kven veit kva vi får til denne veka. De får vente på neste biletet.
Arthur og eg har også hatt ein større standardheving på området rudnt hytta. Området bar preg av at det ikkje har vore rydda sidan vi hadde besøk for mange veker sidan.
Avfallet er sjølvsagt sortert og skal sjølvsagt leverast til ein mottakar med naudsynte sertifisering og ingen anmerkningar frå Fylkesmannen.
Området er sikra for stormen som kjem i morgon, stormen er vel eit haustteikn. Når vi er inne på hausteikn så opplevde vi i dag skot frå 3 himmelretningar, vest, nord og sør. Skal vi vurdere ut frå smila til jegarane som går og køyrer forbi er det gode dagar med forventa fangst.

Publisert av Leo

lørdag 11. september 2010

Smått framover, men framover :)Det er meldt nedbør i bøtter og spann så det er vel på tide å arbeide litt på hytta igjen. I dag har det vore ein god dag. Taket er over inngongsdøra er ferdig til sutak, krokar for takrenne er på plass og kasse under rafta på ei side er ferdig.

I morgon er planen å legge sutak om veret er greit. Skulle det bli nedbør så er det plenty andre oppgåver å ta til med i nær framtid. Kva med listing rundt vindauge, bandjern i veggar, vindskeier, mure pipe, lagre golv inne, montere hjørnebord, meisle opp avlaupsrøyr for toalett(jada, feil mål...), legge møneplater, støype fundament for støtter vindfang og mykje meir. Vel vel, vi har bedt om det sjølv.
Området krev og ein real opprydding, samt at utsette delar må sikrast før stormen som er varsla måndag ettermiddag ramlar inn over kysten.
Til besøkande så kan eg opplyse om at bananene er fjerna.
Ein dag inn i hjortejakta var krutet framleis tørt og det small i alle granfelt rundt Dalevatnet.
Det small ganske nær nokre gonger men vi har ikkje funne teikn på at det har vore løyst skot i vår retning.
Publisert av Leo

onsdag 8. september 2010

Flott ver med lite jobbing

Jaja, sola skin og det er varmare her enn då det var sommar. Leo hatt vakt ei heil veke no og dermed har vi vore låst til Svelgen, og dei dagane vi kunne ha reist ut har det sjølvsagt vore eit viktige møte eller to vi skulle ha vore på. I tillegg har vi dei tre siste helgane hatt fullt opp med andre ting. Men i dag skal karane ut ein tur, så då blir det litt arbeid nokre timar iallfall. Det går noko seinare når ein tar ferja ut 16.45 og ikkje er på plass der ute før ho er nærmare 18, då er det ikkje mange timane att med sol, før myggen kjem og et deg opp. Til helga har vi få planar, så då blir det hytte hytte. Hytta er tett og vi manglar berre Shingel på delen der inngang og bod er, så det nærmar seg. Det står jo endå ein del att utandørs, både i høve til listing kring vindauge og anna, medan eg er veldig klar for å starte innandørs snart. Eg har jo allereie innreia alle rom to gonger i hovudet, så eg er klar for ein ny epoke på hyttefronten. Leo kan sjølvsagt ikkje forstå korleis ein i det heile tatt kan tenke interiør når ein no heller skal tenke på isolasjon, bygging av pipe og eigentleg heilt andre ting, men det er vel ei sånn "damegreie" vil eg tru. Eg hadde jo eit håp om at hytta skulle bli ferdig til jul, men ser no at det kan bli både vinter og vår før alt er klart. Det betyr eigentleg ikkje så mykje, så lenge den er klar til neste sommar.

Publisert av Anita HC